Afbeelding
Foto: Gemeente Den Haag

Stadsdeelkantoor opent deuren voor meer producten

Algemeen

Tot het eind van het jaar kunnen Haagse inwoners bij het stadsdeelkantoor Segbroek, aan de Fahrenheitstraat 190, terecht voor eerste inschrijving, hervestiging en registratie brondocumenten. De zogenoemde producten Basisregistratie Personen (BRP).

De gemeente doet dit om de wachttijden bij de balies op het stadhuis en in stadsdeelkantoor Leyweg te verminderen. Deze locaties krijgen daardoor meer tijd voor het uitgeven van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.

Haagse inwoners kunnen  naar het stadsdeelkantoor Segbroek voor zaken rondom de Basisregistratie Personen (BRP), zoals het aanvragen van een BSN-nummer of een verblijfsvergunning. Ook Nederlanders die bijvoorbeeld in het buitenland hebben gewoond en terug naar Den Haag komen, zijn welkom op stadsdeelkantoor Segbroek aan de Fahrenheitstraat.

Door deze aanvragen naar stadsdeelkantoor Segbroek te verplaatsen, wil de gemeente de druk op balies in het stadhuis en stadsdeelkantoor Leyweg verminderen, zodat zij meer aanvragen kunnen verwerken en inwoners sneller kunnen helpen. De afgelopen weken heeft de gemeente flink ingezet op nieuw personeel, het openstellen van het stadhuis op zaterdagen en het ophogen van het aantal beschikbare afspraken. De planners werken continue aan het up-to-date houden van het afsprakensysteem, wat zorgt voor dagelijks extra afspraakmogelijkheden. Het is daarom goed om de website gedurende meerdere momenten op de dag te raadplegen. Bij spoed is het altijd mogelijk om een afspraak te maken via het spoedloket.

Stadsdeelkantoor Segbroek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 16.30 uur.

Meest gelezen

De Segbroeker van deze week