Afbeelding
Foto: SvT

Ontheffing kap monumentale boom in Vogelwijk

Algemeen

Het college van B en W. heeft begin juli een ontheffing verleend aan de gemeente voor het kappen van één van de drie monumentale hemelbomen aan de Sijzenlaan.

Hoewel de gemeente terughoudend is in het verlenen van een dergelijke vergunning bleek uit boomonderzoek dat 59% van het hout van de monumentale boom bestond uit rotting of zwamaantasting. Ook klinkt de boom niet massief meer bij het kloppen met een hamer op de stam. De geadviseerde maatregel uit het onderzoek was dan ook om de boom binnen drie maanden te rooien. Ook de Adviesraad Monumentale Bomen ziet geen andere oplossing en adviseert om de boom zo spoedig mogelijk te kappen.

In verband met het broedseizoen zal de kap pas na 15 juli mogen plaatsvinden. Daarnaast hangt aan de ontheffing de plicht om in het eerstvolgende plantseizoen na het kappen van de boom, een nieuwe boom te planten van een nader te bepalen soort. Deze zal in de directe omgeving of op de plaats van de oude boom geplant moeten worden.

Meest gelezen

De Segbroeker van deze week