Afbeelding
Foto: CI

Actiegroep Eerlijk Plan Mient geschokt

Algemeen

Vruchtenbuurtbewoners die zich verenigd hebben in Actiegroep Eerlijk Plan Mient zijn geschokt over de uitkomsten van een lang lopende WOO-zaak tegen de gemeente. Uit documenten die zij afgelopen woensdag verkregen, blijken heel wat misstanden.

“Niet alleen de Gemeenteraad is jarenlang verkeerd geïnformeerd. Ook wij zijn steeds op het verkeerde been gezet waar het een groot deel van de bomen op de Mient betreft die zogenaamd moesten wijken voor de vervanging van het riool”, schrijft de actiegroep.
Uit de documenten die de actiegroep afgelopen woensdag toegestuurd heeft gekregen, blijkt onomstotelijk dat het Haags College van B&W zowel bewoners als de Gemeenteraad bewust verkeerd heeft geïnformeerd, laten zij weten. Volgens de gemeente moest de zogeheten ‘derde bomenrij’ op de stoep verdwijnen voor een noodzakelijke rioolvervanging. Juist deze geliefde bomenrij geeft de Mient haar extra groene uitstraling in een verder zeer versteende buurt. Behoud van deze bomen staat hoog op het lijstje van menig buurtbewoner.
De actiegroep weet zich in haar strijd dan ook gesteund door 2.600 buurtbewoners die zich achter de petitie hebben geschaard. Deze steun neemt alleen maar toe. Maar veel liever dan weer in rechtzaken verwikkeld te raken, werken ze op korte termijn samen met alle betrokken partijen aan een beter en eerlijk nieuw plan. De deur van de bewoners staat daar altijd voor open, laten zij weten.