Afbeelding
Foto: VALERIE KUYPERS

Extra geld voor verbeteren Beeklaan en Zevensprong

Algemeen

Het stadsbestuur investeert de komende jaren 8,7 miljoen euro extra om de leefbaarheid in vier specifieke actiegebieden verder te verbeteren. De eerste resultaten van de extra inzet zijn hoopgevend. Daarom zet de gemeente de aanpak voort.

De stad biedt inwoners veel kansen, maar nog niet iedereen profiteert daarvan. In sommige stadswijken staat de leefbaarheid onder druk, door zaken als achterstallig onderhoud, overbewoning, afval, onveiligheid en de kwetsbare sociale positie van inwoners. Om ervoor te zorgen dat de stad tegen een stootje kan, werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en wijkpartners aan een leefbare, schone en veilige stad met gelijke kansen voor iedereen.

Door de complexe uitdagingen in de vier actiegebieden, is twee jaar geleden gestart met de ‘Aanpak Prioritaire Gebieden’, waarin de gemeente extra inzet op de verbetering van de leefbaarheid in deze wijken. De inzet in de jaren daarvoor leidde weliswaar tot tijdelijke verlichting, maar niet tot structureel en duurzaam herstel. Met extra en gecoördineerde inzet pakt de gemeente de oorzaken van een sterk verminderde leefbaarheid en veiligheid aan.

Een van de actiegebieden is Weimarstraat/Beeklaan en de Zevensprong in het Regentesse- en Valkenboskwartier. De afgelopen jaren zijn er al heel wat resultaten bereikt. Zo werken bewoners, ondernemers, wijkpartners en gemeente beter samen in verschillende werkgroepen en stelden zij een visie op met zes waarden, die het uitganspunt vormt voor de toekomst van het gebied: eerlijkheid, daadkracht, kleurrijk, natuurlijk, welwillendheid en creativiteit. De ingestelde verplichte vergunningaanvraag voor ondernemers en de controles van het handhavingsteam zorgden voor het vertrek van malafide ondernemers en de komst van gewaardeerde ondernemers. Door de inzet van de transformatiemanager zijn leegstand en verloedering aangepakt en gevels van woon- en winkelpanden opgeknapt. En tot slot zijn er, om fietsen aantrekkelijker- en autogebruik onaantrekkelijker te maken, verkeersplateaus aangebracht op de kruisingen. Het aantal fietsparkeerplaatsen is tegelijk vergroot.

Het verbeteren van de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid van de Zevensprong staat hoog op de agenda. Voor dit ingewikkelde traject zijn veel voorbereidende en tijdrovende activiteiten in werking gezet, waaronder een participatieonderzoek in de wijk. Korte-termijnverbetering en een structurele oplossing, zoals een tunnel, worden nader onderzocht.

Verschillende betrokkenen zeggen de eerste concrete resultaten van de aanpak in hun buurt ook echt te merken; bijvoorbeeld dat de straat schoner en veiliger is geworden, het verkeer rustiger en het winkelaanbod verbeterd. Maar kritisch geluid is er ook: velen vinden dat de communicatie en de organisatie van het participatieproces beter kunnen en moeten; zij pleiten voor meer transparantie bij de keuzes die de gemeente maakt en meer durf in het betrekken van bewoners. Er mag nog meer de verbinding worden gezocht tussen beleidswereld van de gemeente en de belevingswereld van bewoners en professionals.

Meest gelezen

De Segbroeker van deze week