Afbeelding
Foto: PR

Gemeente maakt sloten en waterkanten schoon

Algemeen

Maandag 28 augustus zal de gemeente ook in Segbroek weer beginnen met het maaien van waterkanten. Ook verwijdert ze vuil en planten uit sloten, grachten en kanalen in de hele stad. Dat is nodig om het water goed door te laten stromen en teveel water af te kunnen voeren, wat belangrijk is voor de kwaliteit van het water. De werkzaamheden zullen het hele hele najaar duren.

Het maaien vanaf de wal gebeurt met grote trekkers met maaiers. Vanaf het water zet de gemeente maaiboten in en in het water zelf verwijdert de gemeente beplanting, kroos en zwerfvuil, zodat het water weer goed doorstroomt. De gemeente legt de plantenresten die uit het water komen op de walkant om te drogen, wat een paar dagen zal duren. Daarna worden de plantenresten afgeleverd bij een bedrijf dat er compost van maakt.

Het najaar is de beste tijd om oevers te maaien en sloten uit te diepen. De planten hebben dan hun zaad al verspreid en er zijn geen broedende vogels meer. Vissen, insecten en amfibieën zijn dan nog niet in winterrust. 

De gemeente vraagt bewoners die een bootje of andere spullen in het water hebben liggen, om deze op tijd weg te halen zodat het maai- en schoonmaakwerk goed uitgevoerd kan worden.