Afbeelding
Foto: Ranjan Akloe

Verkeersveiligheidslabel Hindoe Basisschool Vahon

Algemeen

Onder luid gejuich en bellenblaas-bubbels van leerlingen, ontving VAHON Algemene Hindoe Basisschool, aan de Mackaystraat 6, het verkeersveiligheidslabel uit handen van mevrouw Homan - hoofd Regionaal Ondersteuningsbureau verkeersveiligheid Zuid-Holland.

“De school heeft weer een prestatie geleverd en dit mag zeker bekend worden gemaakt. Vooral als het verkeersrapport persoonlijk door de verkeersambtenaar en haar commissie naar de school wordt gebracht”, aldus de schooldirectie. Na een hartelijk welkom, demonstreerden twee leerlingen op de fiets hoe zij veilig aan het verkeer deelnemen, op de gemarkeerde verkeerslijnen op het schoolplein. De school heeft namelijk een prachtige, in duidelijke witte lijnen geschilderde verkeersplattegrond op het plein. De leerlingen zien dit elke schooldag en met de fietslessen van SEEF, die regelmatig plaatsvinden, worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met deelname in het verkeer. Na een woord van dank van de schooldirectie en complimenten aan de leerlingen, werd het rapport en label overhandigd aan de schoolleiding.

De school behaalde in totaal 28 punten, verdeeld over de activiteiten: Planmatige aanpak en organisatie (10 punten), Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs (10 punten) en Schoolomgeving en school-thuisroutes (8 punten). De school is trots op de prestatie en vierde de uitreiking samen met de leerlingen.

Als cadeautje kregen de leerlingen fietslichtjes en een smiley-button. De schooldirectie en SEEF-commissie hopen natuurlijk dat het geleerde goed in de praktijk wordt toegepast en bij te dragen aan een veilige deelname aan het verkeer.